Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Kaavoituskatsauksessa esitellään Äänekoskella ja Keski-Suomen liitossa valmisteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Kaavoituskatsauksessa esitellään vain vähäistä merkittävämmät kaavat.

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus
Kaupunginhallituksen päätös 6.11.2017

Kaavoituskatsaus 2016:

Kaavoituskatsaus 2016
Kaupunginhallituksen päätös 14.11.2016