Vesijohtolinjojen rakentaminen Purokatu-Kieppi & Puistokatu-Kieppi

Tiedote alueen asukkaille

Osana Äänekosken kaupungin uuden Kotakennään asemakaava-alueen rakennustöitä, kaava- alueelle rakennetaan vesijohto. Rakennustyö käsittää päävesijohdon rakentamisen puistokadulta noin 600 m:n matkan Kiepin asemakaava-alueelle.

Vesijohtotyöt alkavat Laajalahden Purokujan alueella viikkojen 37 – 38 aikana. Työn arvioitu kokonaiskesto 7 viikkoa.

Päivittäinen työaika on arkisin ma – to klo. 6.00 – 18.30.

Työ haittaa ajoneuvo liikennettä ja jalankulkua työ osuudella.

Linjan rakentamisen edetessä risteävät tiet (Teollisuuskatu, Purokatu ja Peltokatu) suljetaan liikenteeltä turvallisen työskentelyn takaamiseksi. Teiden katkaisun arvioitu haitta 1 työpäivä. Lisäksi Purokujasta suljetaan osuuksia työn etenemisen mukaisesti.

Tarkemmat kaivuu/työajat haittaavasta työstä ilmoitetaan erikseen ennen töiden aloittamista

Kuva 1. Vesijohtolinjan reitti

Kaava (Kotakennään asemakaava I ja asemakaavan muutos) on nähtävillä osoitteessa: www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavat

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.