Terveyskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyt

Hyvä asiakkaamme!

Kaikilla vastaanotoillamme ja terveyskeskussairaalassa tehdään asiakastyytyväisyyskysely ajalla 24.4.-7.5.2018. Voitte vastata kyselyyn joko yksiköstä annetulla paperilomakkeella tai netin kautta. 

Vastaanottojen linkki: https://www.aanekoski.fi/tkvop

Terveyskeskussairaalan linkki: https://www.aanekoski.fi/tks

Toivomme teidän täyttävän lomakkeen huolellisesti ja palauttavan sen meillä asiointinne yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Postitse palauttamista varten neuvonnan ”ikkunalaudalta” pääoven läheltä löytyy palautuskuoria.  

Arvioikaa palvelua asteikolla 1-2-3-4-5 (1 on huonoin ja 5 paras). Mikäli jokin kysymyksistä ei sovellu tämän kertaiseen käyntiinne, voitte jättää sen kysymyksen vastaamatta. Lopuksi pyydämme vapaata palautetta palvelustamme. Vapaassa palautteessa toivomme erityisesti ehdotuksia palvelun parantamiseksi.

Yhdellä lomakkeella on mahdollista antaa palautetta vain yhtä valitsemaanne palvelua koskien. Mikäli teillä on asiointia useammassa yksikössä, pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään kutakin vastaanottoa koskevan vastauslomakkeen erikseen, jotta palaute kohdistuu oikeaan palveluun.

Vastatkaa kyselyyn nimettömänä (ilman henkilötietojanne). Vastaaja voi olla joko potilas itse tai hänen saattajansa/läheisensä tai muu avustaja. Täyttäkää kyselyyn varsinaisen asiakkaan tiedot (ikä ja sukupuoli) silloinkin, jos vastaatte omaisenne tai läheisenne puolesta.

Kiitos!

Äänekosken terveyskeskus