Seniorineuvola tiedottaa

Suolahden seniorineuvolassa ei ole matalan kynnyksen vastaanottoa torstaina 14.2 ja 14.3 koulutuksen vuoksi.

Hanna Uusitalo / Ennaltaehkäisevän työn ohjaaja p. 040 673 4379