Opiskelustipendin haku on alkanut hakuaika 22.1. - 28.2.2019

Äänekosken kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018, että opiskelustipendiä jaetaan myös vuonna 2019. Ensimmäisen kerran stipendejä myönnettiin vuonna 2018

Äänekosken kaupunki jakaa vuonna 2019 opiskelustipendejä tutkintotavoitteisesti ja päätoimisesti muualla kuin Äänekoskella opiskeleville 18–29-vuotiaille nuorille. Stipendin suuruus on 350 euroa vuodessa ja se on tarkoitettu opintoihin.

Stipendin saamisen yhtenä ehtona on, että hakijan virallinen kotikunta on Äänekoski. Väestötietoihin vuoden 2019 kotikunta määrittyy vuoden 2018 viimeisen päivän tietojen mukaan.

Stipendiä tulee hakea 28.2.2019 mennessä.

Stipendejä myönnetään ja maksetaan toukokuussa 2019 hakemusten perusteella.

Tarkemmat myöntämiskriteerit ja hakuohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta osoitteesta: www.aanekoski.fi/opiskelustipendi

Lisätietoja:

Marjo Takkinen, opetuspalvelut
puh.  0400 115 540            
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi