Kysely korkeakouluopetuksen tarpeista Äänekoskella

 11.9.2018
JAMK ja Jyväskylän yliopisto selvittävät äänekoskelaisten koulutus- ja osaamistarpeita korkeakouluopintotarjontaa varten. Vastaamalla kyselyyn kaupunkilaiset voivat vaikuttaa siihen, mitä korkeakouluopintoja Äänekoskella on mahdollista suorittaa.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat järjestäneet syksystä 2017 alkaen avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot toteutetaan niin, että ne voi suorittaa työn tai muiden opintojen ohella. Opintojen avulla voi esimerkiksi kehittää osaamistaan työelämässä tai valmentautua korkeakoulun pääsykokeisiin. Opintoja tarjotaan kuntalaisille, työelämälle ja esimerkiksi lukiolaisille paikallisen kysynnän mukaan.

Korkeakoulut selvittävät koulutus- ja osaamistarpeita Äänekoskella ja sen lähiympäristössä yhteistyössä Äänekosken kaupungin ja Äänesseudun kehittämisyhtiön kanssa. Vastaamalla sähköiseen kyselyyn 28.9.2018 mennessä voi vaikuttaa korkeakouluopetuksen tarjontaan Äänekosken seudulla.  Edellytyksenä opintojen järjestämiselle on riittävä kiinnostus ja sitoutuminen järjestettäviin opintoihin.  

Vastaa kyselyyn