Kiinteistöinventointi Äänekoskella

Äänekosken kaupunki selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa Suolahden alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kaupungin rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi. 

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä.

Inventointia tehdään 15.10.2018 alkaen Nakertajan, Aatulan, Alkulan ja Kotimäen alueilla.

Karttakuva: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. 19.12.2017

Lisätietoja: 
Tonttipäällikkö Petri Konttimäki
Puh. 020 632 3345
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi