Keittokehotus jatkuu toistaiseksi

22.12.2017  Mia Valkonen

Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien alueelta loka-marraskuussa otetuissa vesinäytteissä havaittiin jatkoselvittelyä vaativia bakteerikasvustoja. Bakteerilöydösten vuoksi on vesiosuuskuntien kaivon kunto kartoitettu asiantuntijan toimesta, sekä kaivo kunnostettu ja kloorattu asiantuntijan ohjeiden mukaisesti. Suoraan kaivosta kunnostustoimenpiteiden jälkeen otetuissa vesinäytteissä on havaittu korkeita kokonaisbakteerimääriä, mikä on poikkeuksellista. Tilanteen selvittelyä jatketaan edelleen.

Alueen kiinteistöille annettua keittokehotusta jatketaan edelleen. Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien alueen asukkaita kehotetaan keittämään ruoanlaittoon ja juomiseen käytettävä vesi vähintään 5 minuutin ajan. Muihin tarkoituksiin vettä voi käyttää normaalisti.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa:

https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun kaivon kunnostamisen aikataulu on selvillä (tekstiviestillä ja internetsivuilla)

Ruotinkylän vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Sami Salmela p. 0400 548 315.

Kovalan vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Jouni Kaastinen p. 0400 647 197.

Terveystarkastaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400 642 429
miia.valkonen@laukaa.fi