Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päivystysvastaanotto 

Voit tulla päivystysvastaanotolle mielenterveys- ja päihdeasioissa arkisin ma-pe klo 9.00-11.00 tai soittaa numeroon 040 738 6826 tai 020 632 2665.

Mielenterveys- ja päihdekysymyksissä ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen saadaksesi neuvontaa ja arviointia omaan tilanteeseesi. Lääkärin tai työterveyslääkärin vastaanotolla voidaan arvioidaan terveydentila ja tarvittaessa aloitetaan hoito. Esimerkiksi lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta kärsiviä ja päihdeongelmista kärsiviä henkilöitä voidaan hoitaa terveyskeskuksessa.

Mielenterveystyöntekijöiden palvelut on tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille ja päihdetyöntekijöiden palvelut on tarkoitettu nuorille ja 18-vuotta täyttäneille. Palveluun voi hakeutua ottamalla yhteyttä päivystävään työntekijään puhelimitse numeroon 020 632 2665 arkisin klo 8-15. Päivystysvastaanotolle mielenterveys- ja päihdeasioissa  voi tulla ilman ajanvarausta arkisin klo 9-11. Käyntiosoite: Terveyskatu 8, 2. krs, 44100 Äänekoski

Yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat erikoisosaamista ja hoitoa vaikeissa psykiatrisissa sairauksissa ja päihdeongelmissa sekä peliongelmissa. Hoitomuotomme ovat yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotapaamiset, kotikäynnit, työkyvyn arviointi sekä ryhmähoidot. Päihdehoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on pysäyttää tilanteen paheneminen ja vähentää päihteiden käytöstä syntyneitä riskejä ja haittoja. Sopiva hoitomuoto ja hoidon pituus sekä kirjallinen hoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa. Palveluissamme asioiminen on maksutonta ja luottamuksellista.

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuuluu myös kuntoutustoiminta. Sen tavoitteena on palauttaa kuntoutujan arkielämän toimintakyky, jotta hän selviytyisi arjessa, hallitsisi sairauden oireet ja saisi omat voimavaransa käyttöönsä. Joskus tuen tarve voi olla jatkuvaa. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan kirjallisesti kuntoutujan tarpeet huomioon ottaen. Tarvittaessa tavataan kuntoutujan lähiomaisia ja verkostoa. Yhteistyötä kuntoutujan verkoston kanssa pidetään tärkeänä.

Kuntoutumiskeskuksen työntekijät tekevät yksilövastaanottoja, kotikäyntejä ja ohjaavat ryhmätoimintoja.

Kuntoutumiskeskuksen toimintaterapia tarjoaa mielenterveyskuntoutujille toiminnallista kuntoutusta yksilöllisesti tai ryhmässä sekä työ- ja toimintamahdollisuuksien arviointeja. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tekevät yhteistyötä työtoiminta Dynamon ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Tukipilarin kanssa.

Katso myös Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelu