Nuorisovaltuusto

Äänekosken nuorisovaltuusto jakaa vuonna 2018 rahaa nuorille harrastustoimintaan. Rahaa jaetaan yhteensä 1500 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018-15.11.2018.

Nuorisovaltuuston hankehakemus

Äänekosken nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, joka toimii osana kaupungin organisaatiota. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää eri hallinnonaloilla kehitystä nuorten näkökulmasta ja lisätä kaupungin sekä nuorten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä heitä koskevissa asioissa ja tekee aloitteita sekä esityksiä. 

Äänekosken nuorisovaltuusto pyrkii osallistamaan paikkakunnan nuoria omalla toiminnallaan ja yhteistoiminnassa kaupungin sekä muiden organisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot:

  • Pasi Kotonen, Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, pasi.kotonen@gmail.com, 045 8942 717
  • Elina Huuskola, nuorisotyöntekijä, elina.huuskola@aanekoski.fi, 0400 115 175
  • Saija Bågman, nuorisotyöntekijä, saija.bagman@aanekoski.fi, 040 767 3172

Nuorisovaltuusto Facebookissa