Tietosuoja

Tietosuoja-asetus

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Lomakkeet

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle, Äänekosken kaupungille. Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:

Äänekosken kaupunki
Tietosuojavastaava
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
tietosuojavastaava[at]aanekoski.fi

Lisätietoja tietosuojavaltuutetun tomistosta: tietosuoja.fi