Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteemme on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Kaupungin omistuksessa on tiloja yhteensä n. 166 000 m2  sisältäen myös osan ulos vuokrattavista teollisuus- ja liiketiloista. Suurin osa teollisuus- ja liiketiloista on Proavera Oy:n omistuksessa, joka vastaa kaikkien teollisuus- ja liiketilojen vuokraamisesta.

Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelma

Lähes kaikki vuokrattavat asunnot ovat kaupungin vuokrataloyhtiön Ääneseudun Asunnot Oy:n hallinnassa, joka vastaa niiden vuokraamisesta.

Vuokrattavat tilat

Tilapalvelun investoinnit 2015 (pdf)

Yhteystiedot

Tilapalvelun johto ja investoinnit
Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi
020 632 3355

Rakennuttaja Jukka Karppinen
040 559 1632 

Kunnossapito ja ylläpitopalvelut
Kiinteistöpäällikkö Hannu Saarela
040 760 9252

Rakennustekninen valvoja Marko Riihimäki
040 517 4387

Tekninen isännöitsijä Marko Liekkinen
040 671 7900

Huoltomestari (LVI) Tuomo Öhman
0400 015 630

Huoltomestari (rakennusautomaatio)
Olavi Piilonen
0400 578 628

Huoltomestari
Juha Saari
040 572 9182

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)