Äänekosken kaupungin joukkoliikenteen palveluseteli

Tiedote Äänekosken kaupungin palvelusetelistä työssäkäynti- ja toisen asteen opiskelumatkojen tukemiseen. 

Äänekosken kaupunki on tehnyt päätöksen joukkoliikenteellä hoidettavien toisen asteen opiskelumatkojen ja työssäkäyntimatkojen tukemisesta kaupungin myöntämällä palvelusetelietuudella. Palveluseteliä voivat hakea Äänekoskella asuvat henkilöt. Toisen asteen opiskelumatkojen tukeminen edellyttää myös opiskelupaikkatodistuksen jäljennöksen toimittamista. Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan tukea äänekoskelaisten joukkoliikenteen käyttöä arjen pakollisilla matkoilla. Palvelusetelillä halutaan myös lisätä joukkoliikenneyhteyksien joustavuutta äänekoskelaisten kannalta.

Palveluseteliä voi hakea joukkoliikennematkojen kustannusten korvaamiseen. Palvelusetelin arvo maksetaan suoraan tätä hakeneelle henkilölle. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat joukkoliikenteellä työssäkäyvät ja toisen asteen opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja ns. KELA-tukeen (opiskelumatkat alle 10 km). Palveluseteliä voi hyödyntää näihin tarkoituksiin vapaasti omavastuu huomioiden. Työssäkäyntiliikenteessä asiakkaan kuukausikohtainen omavastuu on joukkoliikennematkustuksen osalta 130 € ja alle 10 km pitkien opiskelumatkojen osalta 60 €. Omavastuun ylittävien matkojen korvaamiseen voi hakea kaupungilta palvelusetelietuutta. Palvelusetelin alaisia joukkoliikennematkoja voi tehdä kaikilla alueen liikennöitsijöiden vuoroilla. Tukea voidaan maksaa kerta-, sarja- ja kausilippukuluihin. Palvelusetelietuuden maksamiseksi hakijan on tuen ehtona todistettava toteutunut joukkoliikennematkustus kuittikopioilla Äänekosken kaupungille. Tuen myöntäjänä on Äänekosken kaupunki, joka maksaa palvelusetelin arvon suoraan tukea hakeneelle asiakkaalle. Liikennöitsijöiltä ostetaan lipputuotteet jatkossakin nykykäytännön mukaisesti, eikä palvelusetelillä ole mitään vaikutusta liikenteenharjoittajien toimintaan.

Palvelusetelietuus tulee voimaan 8.8.2018 alkaen. Äänekosken kaupungin joukkoliikennesivuille tulee elokuussa erillinen palvelusetelin hakukanava, jonka kautta palvelusetelitukea joukkoliikennematkoihin voi hakea. Palvelusetelin varsinainen arvo maksetaan tukea hakeneille jälkikäteen todennettujen kulujen ja omavastuurajojen puitteissa. Myönnettyjen palvelusetelien enimmäisarvo työssäkäynnin tuen osalta 50 €/kk/henkilö. Toisen asteen opiskeluun haettava tuki on korkeintaan 100 €/kk/henkilö (alle 10 km koulumatkat). Tukimäärät voivat olla enimmäisarvoa pienempiä, mikäli palveluseteliä hakevien määrä ylittää kaupungin tekemän arvion. Ajanjakson 8.8.2018 – 31.12.2018 palvelusetelietuudet tulee hakea elokuussa julkaistavan palvelukanavan kautta viimeistään 31.12.2018.