Tallilan asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä Suolahden keskustasta koilliseen ja siihen kuuluu Sumiaistentien itä- ja länsipuolisia alueita. Alue rajautuu Keitele-järveen ja sen koko on noin 37,5 ha.

Alueella on voimassa vanhentuneita asemakaavoja, jotka ovat osittain jääneet toteutumatta, joten alueen asemakaavan päivittäminen on ajankohtaista. Yksi kaavamuutoksen tavoitteista on päivittää Sumiaistentiehen rajautuvien alueiden tonttirajaukset nykytilannetta vastaaviksi.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 § 68

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen p. 020 632 2035

Vireilletulo