Suojarinne II asemakaavan muutos (Suolahti)

 

Suunnittelun kohteena on Suojarinteen alueen toinen vaihe Suolahden taajamassa. Suunnittelun tavoitteena on tutkia Suolahti 2020 osayleiskaavan ja Masterplanin periaatteen pohjalta Suojarinteen alueen länsiosan maankäyttöä erityyppiseen palvelurakentamiseen.

Kaavan vaiheet

 Päätös vireilletulosta 5.12.2011 (kaavoituskatsaus 2011)

Lisätietoja kaavasta

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035


Kaupunginhallitus 5.12.2011 § 328
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaava
Palautelomake