Matilanvirran ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen matkailutoimintaa palvelevana alueena. Veneilyn huomioiminen on yksi tärkeä osa kaavaratkaisua. Kaavalla osoitetaan lisäksi yksi erillispientalojen korttelialue Matilanvirrantien eteläpuolelle.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo Kaupunginhallitus 3.9.2012
Kaavaluonnos nähtävillä: 27.6. - 4.8.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 4.7. - 3.8.2018

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Kaavaehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Asemakaavan seurantalomake
Liite 3 Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 4 Matilanvirran kehittämissuunnitelma
Liite 5 Matilanvirran kulttuuriympäristöselvitys
Liite 6 Kulttuuriympäristöselvityksen arvokartta
Liite 7 Kaavoittajan vastine luonnoksen palautteisiin

Kaavaluonnos:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 4 Matilanvirran kehittämissuunnitelma

 

Vireilletuloaineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma