Mämmensalmi IV asemakaava


Suunnittelualueena on Mämmensalmen niemen viimeinen asemakaavoittamaton alue Äänekosken taajaman pohjoispuolella, n. 3,5 km päässä keskustasta.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle uutta pientalovaltaista rakentamista sekä osoittaa rakentamatta jäävä alue lähivirkistysalueeksi Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnoksen mukaan.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 23.11.2009

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaava
Kaupunginhallitus 23.11.2009
Palautelomake