Liikuntapuiston asemakaavan muutos

Liikuntapuiston alueelle laadittavan kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle suunniteltujen hankkeiden toteuttaminen sekä alueen kehittäminen monipuolisena urheilu- ja virkistysalueena sekä tarkistaa alueen asemakaava ajantasalle. Kaava on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä luonnoksena vuonna 2012. Asemakaavaprosessin aikana kaava-alueeseen ilmeni isoja laajennustarpeita, joten koko kaavamuutosalue jaettiin erillisiksi kaavahankkeiksi siten, että liikuntapuiston asemakaavan muutos käsittää vain liikuntapuiston alueen, ja kaava tulee uudestaan luonnoksena nähtäville.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2009:n yhteydessä, kaupunginhallitus 7.12.2009.
Kaavaluonnos I nähtävillä 10.7. - 10.8.2012
Kaavaluonnos II nähtävillä 9.1. - 8.2.2019

Kaavaluonnos II, 2019

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päätös kaupunginhallituksessa 17.12.2018

Kaavaluonnos I, 2012

Kaavakartta