Koukkuniemen ja VT4:n asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualueena on Äänekosken taajaman pohjoispuolella sijaitseva alue Koukkuniemen ja Likolahden kaupunginosissa. Etäisyyttä Äänekosken keskustasta on noin 2,5 kilometriä. Suunnittelualueen koko on noin 24,6 ha.

Kaavan tarkoituksena on osoittaa nelostien rakentamisesta aiheutuvat liikenne- ja katualuevaraukset toteutuvien suunnitelmien ja liikennejärjestelyjen mukaisina. Samalla tutkitaan Koukkuniemen asema-kaava-alueella rakentamattoman Haavitien ympäristön sekä Koukkuniemenkadun ja nykyisen VT4:n risteyksen lähiympäristön tarkoituksenmukainen maankäyttö.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Palautelomake