Kotakennään asemakaava II

Suunnittelualue sijaitsee Kotakennään kaupunginosassa (22) uuden valtatien 4 linjauksen länsipuolella uuden Äänekosken sisääntuloliittymän yhteydessä. Tavoitteena on kaavoittaa Kotakennään kehittämissuunnitelman ja Äänekoski 2030 osayleiskaavan pohjalta toiminta-alue yrityksille ja työpaikoille. Alueen länsiosaan Kuhnamon rantaan on tarkoitus kaavoittaa pienimuotoinen asuntoalue.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 6.11.2017 § 33
Kaavaluonnos nähtävillä: 6.6. - 6.7.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 28.11. - 31.12.2018

Kaavaehdotus nähtävillä 28.11. - 31.12.2018

Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
Liite 3 Hulevesiselvitys
Liite 4 Tasaussuunnitelma
Liite 5 Asemakaavan seurantalomake
Päätös kaupunginhallituksessa 19.11.2018 § 310

Kaavaluonnosvaihtoehdot nähtävillä 6.6. - 6.7.2018

Kaavaluonnosvaihtoehto I
Kaavaluonnosvaihtoehto II
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Valuma-aluekartta
Liite 3 Vesihuollon yleissuunnitelma vaihtoehdossa I
Liite 4 Vesihuollon yleissuunnitelma vaihtoehdossa II
Päätös kaupunginhallituksessa 21.5.2018 § 125