Konginkankaan kanavan asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen

Konginkankaan keskustan eteläpuolelle sijoittuva kanava-aluevaraus on poistumassa maakuntakaavasta ja vastaava muutos on tarkoitus tehdä asemakaavaan. Kanavalle asemakaavassa varattu alue palautetaan entisen asemakaavan mukaisesti asuinpientalojen alueeksi ja aluevaraus kumotaan tarpeettomilta osin. Suunnittelualueen koko on n. 13 ha.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 6.11.2017 kaavoituskatsauksen 2017 yhteydessä
Luonnosaineisto nähtävillä: 9.5. - 25.5.2018

Kaavaehdotus nähtävillä 12.9. - 12.10.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoittajan vastine kaavaluonnoksen lausunoihin
Päätös kaupunginhallituksessa 3.9.2018 § 207
Palautelomake

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päätös kaupunginhallituksessa 23.4.2018 § 88

Vireilletulo 

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035