Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti)

Suunnittelun kohteena on Honkalan alue Suolahdessa

Suunnittelun tarkoituksena on laajentaa asemakaavoitettua aluetta Amerikantien omakotitalojen ja Myllärinpolun väliselle alueelle alueen tie- ja maankäyttökysymysten selvittämiseksi asemakaavassa. Muutettavan asemakaavan osalta on tarkoitus tutkia ns. Honkapohjan pientaloalueen suojeluarvot sekä osoittaa kaavassa säilyttämisen periaatteet. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös vanhentuneiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajantasaisuus sekä tutkitaan joidenkin kaavassa osoitettujen aluevarauksien tarpeellisuus. Hankkeen yhteydessä voidaan kumota asemakaavassa toteutumatta jääneitä alueen osia, joiden maankäyttöä ei katsota tarpeelliseksi ohjata asemakaavalla.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 29.10.2009, 23.11.2009

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaava
Kaupunginhallitus 23.11.2009
Palautelomake