Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutos

Suunnittelualueena on valtatien 4 ja Hirvaskankaan eritasoliittymän itäpuolinen alue, joka sijoittuu kantatien 69 (Suonenjoentien) molemmin puolin. Suunnittelualueeseen kuuluvat nykyisten ABC:n, Shellin ja Spektrin tontit sekä alueiden läheisyydessä olevat toistaiseksi pääosin rakentamattomat tontit. Suunnittelualueen koko on noin 22,3 ha.

Äänekosken kaupunki on käynnistänyt hankkeen huolintakeskittymän synnyttämiseksi Hirvaskankaalle. Tavoitteena on alueen kehittäminen logistiikka-alan palvelujen pohjalta. Tavoitteena on myös tutkia päivittäistavarakauppojen pinta-alarajoitusten ajanmukaisuus voimassa olevassa asemakaavassa.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake