Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutos

Hirvaskankaan eritasoliittymän itäpuolella alue, johon kuuluvat nykyisten ABC:n, Shellin ja Spektrin alueet sekä niiden läheisyydessä olevat rakentamattomat tontit. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen kehittäminen logistiikka-alan palvelujen pohjalta. Tavoitteena on myös tutkia päivittäistavarakauppojen pinta-alarajoitusten ajanmukaisuus. Suunnittelualueen koko on noin 22,3 ha.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake